Публічна оферта

 1. Про надання послуг з організації та проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів ТОВ “Дівогра”, іменованих надалі Послуги.
 2. Відповідно до даної публічної оферти ТОВ “Дівогра”, платник ПДВ, іменоване в подальшому Виконавець, надає Послуги будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови і оплатило послуги Виконавця, іменованого надалі Одержувач.
 3. Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

 1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання Послуг. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.
 2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Одержувачем платежу в рахунок оплати послуг і отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Під послугами розуміється участь одержувача в заходах, що проводяться Виконавцем: семінарах, конференціях, майстер-класах і так далі.
 2. До складу Послуг не входить підвищення кваліфікаційного рівня отримувача та надання йому будь-якого документа про освіту. Всі учасники заходів, що проводяться Одержувачем, можуть отримати сертифікат, що підтверджує участь в даному заході.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 1. Укладаючи Договір, Одержувач підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Одержувач є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних.
 2. Права Виконавця:
 3. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Одержувачу і вимагати письмових пояснень від Одержувача в наступних випадках:
 • несвоєчасна оплата за участь в заході,
 • відсутність оплати за заявлену участь в заході,
 • порушення адміністративних норм або неадекватна поведінка під час заходу,
 • неявка на захід без попередження за номером +38 093 7926232, +38 067 135 71 66 або по info@dyvogra.com, попередження про відсутність на заході з метою відшкодування вартості має бути здійснене до 23.59 години дня, що передує початку заходу. У разі, якщо одержувач повідомив про відсутність в день проведення заходу, сума, внесена Одержувачу за участь, не повертається.

Права Одержувача:

 1. отримувати інформацію про кваліфікацію ведучих, програму заходу та вартість участі,
 2. в разі скасування участі, попередити і попросити компенсацію в розмірі 50% внесеної даним одержувачем передоплати не пізніше, ніж 23.59 годин дня, що передує початку заходу. У разі, якщо одержувач повідомив про відсутність в день проведення заходу, сума, внесена Одержувачу за участь, не повертається.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Вартість послуг отримувача зазначена в специфікаціях до послуг, а також на офіційній сторінці www.dyvogra.com. Одержувач є власником торгової марки Dyvogra.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 1. Претензії Одержувача до наданих Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Одержувача становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
 2. Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред’явленні Одержувачем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг. У разі оплати послуг, підтверджуючим документом буде електроний лист Виконавця про факт отримання коштів, а також виписки з банківського рахунку Виконавця.
 3. Реєструючись на нашому сайті, а також на участь в заходах Виконавця, Ви відповідаєте за надання повної і правдивої інформації, а так само за працездатність адреси електронної пошти та мобільного телефону, зазначеного при реєстрації.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Виконавець гарантує конфіденційність даних, отриманих від Одержувачів в процесі реєстрації.

01.01.2016 року                                                                       ТОВ “Дивогра”