Для учнів 1 класу розроблено такі посібники: “Українська мова. Буквар” у двох частинах та “Практична математика” у двох частинах


Практична математика

Робочий зошит для спеціальних закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – це складова комплексу посібників для навчання практичної математики дітей із синдромом Дауна і дітей з інтелектуальними порушеннями. Навчальний посібник пропонує систему вправ для практичного засвоєння математики дітьми з інтелектуальними порушеннями. Зміст робочого зошита складено на основі методик, що насамперед зорієнтовані на пошук та активізацію компенсаторних зон розвитку дітей із синдромом Дауна, дітей з інтелектуальними порушеннями, а саме: методика «Піктограми», адаптована голландська методика «ТАН-Содерберг» (метод глобального читання) і британська  методика «Нумікон».

Читати повністю

Робочий зошит зручний у користуванні, оскільки кожен урок пронумеровано і зазначено його тему відповідно до змісту. Розділи відрізняються між собою кольором, яким позначається кутик кожного аркуша внизу. В інструкціях чітко окреслено мету й послідовність виконання пропонованих завдань учнями. До того ж, щоб підсилити розуміння змісту кожної інструкції учнями, її подано також у формі піктограми перед словесною інструкцією.

На початку кожної частини навчального посібника вміщено вправи за методикою ТАН-Содерберг, що можуть використовуватися і на уроках математики, і на корекційних заняттях із розвитку мовлення, і в центрах навчальної діяльності в другій половині дня (назви частин доби, днів тижня, назви властивостей предметів, порядкова лічба тощо). Мета і зміст пропонованих вправ передбачає засвоєння учнями математичних понять в ігровій діяльності різними способами.

Нумерація та арифметичні дії в межах 10

Нумерація та арифметичні дії в межах 10 вивчаються за допомогою впровадження методики Нумікон, яка дає можливість візуалізувати абстрактні числа у формі патернів. Зображення різнокольорових форм 1–10 представляють зрозумілу візуальну структуру кожного числа. До того ж, у робочому зошиті застосовано функціональний підхід до засвоєння чисел і їх графічних зображень – цифр. Вони подаються шляхом  їх функціонування на зображених предметах, монетах тощо  у зв’язках і взаємодії.

Система завдань для вивчення складу чисел орієнтована на доведення до автоматизму цих знань і застосування їх для виконання арифметичних дій додавання та віднімання. Під час вивчення нумерації чисел у межах 10 дії додавання та віднімання виконуються в межах одного числа, що вивчається.

У робочому зошиті текстові задачі адаптовано відповідно до можливостей сприйняття та обробки інформації дітьми, тобто задача подається структуровано: малюнок, умова, запитання, розв’язання, відповідь. Для роботи над нею передбачена необхідна допомога: за малюнком скласти умову – вибрати та обвести відповідне число; записати розв’язання способом обведення поданих цифр і знаків. З метою розуміння змісту задачі та встановлення залежності між величинами учням пропонують створювати малюнок до задачі на основі умови, співвідносити задачу з відповідним малюнком і розв’язанням, умову з відповідним розв’язанням, малюнок з відповідним прикладом, малюнок з умовою задачі.

Користування грошима

Одним зі значущих компонентів соціалізації людини є уміння користуватися грошима, розуміти їх функції, тому автори вважають за необхідність з першого класу формувати в учнів з інтелектуальними порушеннями уявлення про гроші, про вартість монет, початкові вміння утворювати певні суми грошей. У зошиті передбачені різні види завдань із використанням монет.

Навчальний посібник чітко структуровано з дотриманням важливих принципів навчання математики дітей з інтелектуальними порушеннями: безпомилкового навчання, психологічного комфорту, диференціації та індивідуалізації, активного залучення учнів до вивчення навчального матеріалу.

КУПИТИ ПОСІБНИКИ


Буквар

Зміст підручника “Буквар. 1 клас” складено на основі методик, що першочергово зорієнтовані на пошук та активізацію компенсаторних зон розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей із синдромом Дауна, а саме: методика «Піктограми», методика «ТАН-Содерберг» (метод глобального читання) і методика М. Зайцева (поскладове читання).

Такий інтегрований підхід допомагає максимально індивідуалізувати процес навчання української мови та надати додаткові можливості дітям для опанування навичок читання та письма.
Загалом основне призначення підручника – сформувати у дітей інтерес до читання, викликати бажання до опанування навичок читання та письма.

Буквар. 1 клас. Відеоогляд

КУПИТИ ПОСІБНИКИ


Читайте про проєкт “Перспектива 21-3” за посиланням.