фото методичка Перспектива

Посібник адресовано тим, хто переймається проблемами навчання та соціалізації дітей із порушеннями розумового
розвитку, з синдромом Дауна, з комплексними порушеннями психофізичного розвитку.

Батькам, щоб вони могли визначити пріоритетні напрямки організації часу своєї дитини у молодшому шкільному віці й зрозуміти, що насправді потрібно їхнім дітям для набуття життєвого досвіду.

Спеціалістам-практикам, щоб сприяти їм у створенні в школі оптимальних умов для розвитку та формування дитячої особистості.

Студентам, які планують працювати в галузі корекційної освіти, щоб допомогти їм чітко окреслити цілі професійної діяльності.

Купити

фото методичка перспектива 21-3

Навчально-методичний посібник стане ефективним і дієвим провідником для вчителів-практиків у поглибленні знань і майстерності викладання рідної мови у сфері спеціальної та інклюзивної освіти.

У посібнику пропонується вдале поєднання традиційних підходів з інноваційними методиками та методичними прийомами.

Зміст насичений цінними методичними рекомендаціями, містить фотографії для підсилення розуміння методик і методичних прийомів, що застосовуються в процесі вивчення української мови.

Купити

фото піктограми Перспектива

Ефективною є методика «Піктограми», в основі якої – наочне моделювання як метод розвитку пізнавальних здібностей, мовлення, формування здатності до планування, розуміння навколишньої дійсності. Сутність методики полягає в передачі якого-небудь вербального позначеного поняття через його образ.

Купити

Придбати посібники