1 клас

Зміст підручника складено на основі методик, що першочергово зорієнтовані на пошук та активізацію компенсаторних зон розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей із синдромом Дауна, а саме: методика «Піктограми», методика «ТАН-Содерберг» (метод глобального читання) і методика М. Зайцева (поскладове читання).
Такий інтегрований підхід допомагає максимально індивідуалізувати процес навчання української мови та надати додаткові можливості дітям для опанування навичок читання та письма.
Загалом основне призначення підручника – сформувати у дітей інтерес до читання, викликати бажання до опанування навичок читання та письма.

Купити частину І

Купити частину ІІ

2 клас

Зошит має дві частини: І частина і ІІ частина. Запропонована в робочому зошиті система вправ допоможе формувати знання, практичні вміння і навички в учнів з української мови. Завдання на співвіднесення спрямовані на формування уявлень, понять та їх розуміння, на розвиток наочнообразного мислення та елементів логічного мислення учнів.
Вміщені завдання спрямовані на формування мовленнєвої компетенції учнів 2-го класу: ділити слова на склади, визначати кількість складів у слові; дотримуватися правил вживання великої букви на початку речення та у власних назвах, позначати на письмі м’якість приголосних звуків, вживати розділові знаки під час запису речень.

Купити комплект

Особливістю цього підручника є його наповненість творами, доступними для читання, та специфічний навчально-методичний апарат:

 • система умовних позначень у піктограмах;
 • прості запитання до змісту творів;
 • чіткі та прості інструкції;
 • понятійний словник;
 • наочний та ілюстративний матеріал;
 • вірші, що вивчаються напам’ять, подано способом наочного моделювання на початку для зручності швидкого пошуку.

Змістом підручника передбачено можливість залучення до активної роботи на уроці учнів з різним рівнем навички читання. Купити

3 клас

Підручник має дві частини: І частина і ІІ частина. Особливістю цього підручника є його наповненість творами, доступними для читання, та специфічний навчально-методичний апарат: система умовних позначень у піктограмах; прості запитання до змісту творів; чіткі та прості інструкції; понятійний словник; наочний та ілюстративний матеріал; вірші, що вивчаються напам’ять, подано способом наочного моделювання на початку для зручності швидкого пошуку. Змістом підручника передбачено можливість залучення до активної роботи на уроці учнів з різним рівнем навички читання.

Купити частину І

Купити частину ІІ

Зошит має дві частини: І частина і ІІ частина. Запропонована в робочому зошиті система вправ розроблена на основі наступних принципів: безпомилкове навчання, візуалізація, тематичне навчання, активне залучення учнів до процесу вивчення рідної мови, диференціація та індивідуалізація.

Зміст і послідовність виконання вправ передбачають формування в учнів вміння думати: встановлювати відповідності, класифікувати предмети за вказаними ознаками, узагальнювати. Вміщені зображення сприятимуть усвідомленому сприйманню та обробці мовленнєвого матеріалу, а в подальшому – його осмисленого використання в розмовному мовленні.

Купити комплект

4 клас

Посібник складається з 2 частин. Особливістю цього посібника є його наповненість творами, доступними для читання, та специфічний навчально-методичний апарат:

 • система умовних позначень у піктограмах;
 • прості запитання до змісту творів;
 • чіткі та прості інструкції; понятійний словник;
 • наочний та ілюстративний матеріал;
 • вірші, що вивчаються напам’ять, подано способом наочного моделювання на початку для зручності швидкого пошуку.

Змістом посібника передбачено можливість залучення до активної роботи на уроці учнів із різним рівнем навички читання.

Купити частину І

Купити частину ІІ

Запропонована в робочому зошиті система вправ допоможе формувати знання, практичні вміння і навички в учнів з української мови. Завдання на співвіднесення спрямовані на формування уявлень, понять та їх розуміння, розвиток мислення учнів. Пропоновані види роботи з реченнями на співвіднесення із зображеннями, конструювання забезпечуватимуть формування здатності до розуміння прочитаного, розвиток мовленнєвих умінь учнів.

Купити комплект