Для учнів 2 класу розроблено такі посібники: “Робочий зошит для виконання завдань з української мови” у двох частинах, “Літературне читання” та “Практична математика” у двох частинах


Практична математика

Робочий зошит для спеціальних закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) – це наступна складова комплексу посібників для навчання практичної математики учнів з інтелектуальними порушеннями та дітей із синдромом Дауна зокрема.

Зміст навчального посібника складено на основі методик, що насамперед зорієнтовані на пошук та активізацію компенсаторних зон розвитку дітей із синдромом Дауна, дітей з інтелектуальними порушеннями, а саме: методика «Піктограми», адаптована голландська методика «ТАН-Содерберг» (метод глобального читання) і британська  методика «Нумікон».

Читати повністю

Ураховуючи особливості розвитку та навчання дітей із синдромом Дауна, змістова лінія «Числа, арифметичні дії з числами» в робочому зошиті реалізується в такій послідовності: нумерація та арифметичні дії в межах 10 (повторення вивченого в 1 класі); нумерація в межах 20; нумерація в межах 100 (круглі десятки); додавання та віднімання в межах 20 без переходу через десяток.

Нумерація та арифметичні дії в межах 20

Нумерація та арифметичні дії в межах 20, нумерація в межах 100 (круглі десятки) вивчаються за допомогою методики «Нумікон», яка дає можливість візуалізувати абстрактні числа у формі патернів. Зображення різнокольорових форм 1–10 представляють зрозумілу візуальну структуру кожного числа. До того ж, виконання арифметичних дій додавання і віднімання базується на знанні складу чисел у межах десяти та на десятковому складі чисел, що створює компенсаторні умови для учнів із синдромом Дауна. Практичний підхід у створенні робочого зошита дає можливість реалізувати ідею «Робимо числа реальними» за допомогою вміщених завдань, а саме: на визначення предметів, які містять відповідну кількість елементів у реальності (наприклад, кількість кольорів світлофора, кількість ніжок у стола); розміщення чисел на циферблаті годинника; визначення числа дня тижня на основі знання числового ряду тощо.

Запропонована в робочому зошиті система вправ орієнтована на розвиток у дітей з інтелектуальними порушеннями пізнавальних процесів і формування в них здатності до аналізу, а саме виконання таких видів завдань: співвіднесення зображень, слів, слів із відповідними зображеннями, предметів за вказаною ознакою (розмір, висота, довжина), місяців із порами року тощо; на узагальнення і вилучення зайвого; вибір предмета за певною ознакою (вибрати серед поданих предмет і обвести його вказаним кольором або просто обвести); порівняння предметів з опорою на їх зображення.

Авторами запропоновано систему вправ з грошима, що розміщена у відповідній послідовності та орієнтована на підсилення формування практичних умінь користуватися грошима в побуті.

Робочий зошит зручний у користуванні, оскільки кожний урок пронумеровано і зазначено його тему відповідно до змісту. Розділи відрізняються між собою кольором, яким позначається кутик кожного аркуша внизу. В інструкціях чітко окреслено мету та послідовність виконання пропонованих завдань учнями. До того ж, щоб підсилити розуміння змісту кожної словесної інструкції учнями, її подано ще й у формі піктограми.  

КУПИТИ ПОСІБНИКИ


Робочі зошити

До комплекту входить дві частини.

Запропонована в робочому зошиті система вправ допоможе формувати знання, практичні вміння і навички в учнів з української мови. Завдання на співвіднесення спрямовані на формування уявлень, понять та їх розуміння, на розвиток наочнообразного мислення та елементів логічного мислення учнів.

Вміщені завдання спрямовані на формування мовленнєвої компетенції учнів 2-го класу: ділити слова на склади, визначати кількість складів у слові; дотримуватися правил вживання великої букви на початку речення та у власних назвах, позначати на письмі м’якість приголосних звуків, вживати розділові знаки під час запису речень.

КУПИТИ ПОСІБНИКИ


Літературне читання

Особливістю цього підручника є його наповненість творами, доступними для читання, та специфічний навчально-методичний апарат:

  • система умовних позначень у піктограмах;
  • прості запитання до змісту творів;
  • чіткі та прості інструкції;
  • понятійний словник;
  • наочний та ілюстративний матеріал;
  • вірші, що вивчаються напам’ять, подано способом наочного моделювання на початку для зручності швидкого пошуку.

Змістом підручника передбачено можливість залучення до активної роботи на уроці учнів з різним рівнем навички читання.

Літературне читання. Відеоогляд

КУПИТИ ПОСІБНИКИ


Читайте про проєкт “Перспектива 21-3” за посиланням.