1. Про надання послуг з організації та проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів ФОП Усатенко Г. В. (далі – Послуги).
 2. Відповідно до даної публічної оферти ФОП Усатенко Г. В., неплатник ПДВ (далі – Виконавець) надає Послуги будь-якій юридичній або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови і оплатила послуги Виконавця (далі – Одержувач).
 3. Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

 1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання Послуг. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.
 2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Одержувачем оплати послуг і отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Під Послугами мається на увазі участь Одержувача в заходах, що проводяться Виконавцем: семінарах, конференціях, майстер-класах тощо.
 2. До складу Послуг не входить підвищення кваліфікаційного рівня Отримувача та надання йому будь-якого документа про освіту. Всі учасники заходів, що проводяться Одержувачем, можуть отримати сертифікат, що підтверджує участь у даному заході.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 1. Укладаючи Договір, Одержувач підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також у разі, якщо Одержувач є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних.

ПРАВА ВИКОНАВЦЯ:

 1. Тимчасово або повністю припинити надання Послуг Одержувачу і вимагати письмових пояснень від Одержувача в таких випадках:
 • несвоєчасна оплата за участь у заході;
 • відсутність оплати за заявлену участь у заході;
 • порушення адміністративних норм або неадекватна поведінка під час заходу;
 • неявка на захід без попередження за номером +38 093 7926232, +38 067 135 71 66 або по info@dyvogra.com, попередження про відсутність на заході з метою відшкодування вартості має бути здійснене до 23:59 години дня, що передує початку заходу. У разі, якщо одержувач повідомив про відсутність у день проведення заходу, сума, внесена Одержувачу за участь, не повертається.

ПРАВА ОДЕРЖУВАЧА:

 1. Отримувати інформацію про кваліфікацію ведучих, програму заходу та вартість участі.
 2. У разі скасування участі попередити і попросити компенсацію в розмірі 50 % від внесеної даним Одержувачем передоплати не пізніше, ніж 23:59 годин дня, що передує початку заходу. У разі, якщо Одержувач повідомив про відсутність у день проведення заходу, сума, внесена Одержувачу за участь, не повертається.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Вартість послуг отримувача зазначена в специфікаціях до послуг, а також на офіційній сторінці www.dyvogra.com. Одержувач є власником торгової марки DyvoGra.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 1. Претензії Одержувача до наданих Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Одержувача становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
 2. Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних із наданням Послуг, здійснюється за умови пред’явлення Одержувачем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг. У разі оплати послуг підтверджуючим документом буде електронний лист Виконавця про факт отримання коштів, а також виписки з банківського рахунку Виконавця.
 3. Реєструючись на нашому сайті, а також на участь у заходах Виконавця, ви відповідаєте за надання повної і правдивої інформації, а так само за працездатність адреси електронної пошти та мобільного телефону, зазначеного при реєстрації.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 1. Виконавець гарантує конфіденційність даних, отриманих від Одержувачів у процесі реєстрації.

Повний опис товару або послуги, наявність товару та цін на сайті http://www.dyvogra.com/shop/

Оплата за товари та послуги здійснюється  в тому числі за допомогою web-iнтерфейсу LiqPay


Контактні дані адміністрації: Усатенко Г. В., +38 (067) 721 39 71 hanna.usatenko@dyvogra.com

01.01.2016 року                                                                      ФОП Усатенко Г. В.