На цій сторінці висвітлюватиметься наукова робота фахівців “ДивоГра”. Публікуватимуться статті, тези доповідей, дослідження у сфері АДК.

Завантажити БЕЗКОШТОВНУ брошуру з АДК можна на сторінці після швидкої реєстрації


Практичні аспекти створення символів альтернативної та додаткової комунікації для відновлення комунікативних навичок у людей з афазіями

Розглядається процес створення символів альтернативної та додаткової комунікації (АДК) під час практичного дослідження їх використання у 90 пацієнтів після інсульту. Порушення мовлення представлено як одне з основних ускладнень неврологічних захворювань, таких як інсульт, у дорослому та літньому віці…

Читати повністю

Засоби ААК в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з ООП

Сучасні засоби ААК (альтернативної та аугментативної комунікації) допомагають людям, що за певних обставин не мають можливості висловлювати власні думки вербально, спілкуватися з оточуючими, розуміти інших людей та продукувати власні думки. Проте ідея АК не є новітньою…

Читати повністю

фото застосування АДК

Застосування альтернативної і додаткової комунікації: теоретичний огляд візуальних засобів АДК

Метою тез доповіді є висвітлення сучасних систем та візуальних засобів альтернативної і додаткової комунікації (далі – АДК) та їх застосування в розвитку мовлення дітей і дорослих, які мають порушення мовленнєвого та/або інтелектуального розвитку. За даними науковців, кількість людей, які мають мовленнєві порушення, та внаслідок цього утруднення комунікативної діяльності, неухильно збільшується з кожним роком…

Читати повністю

Огляд розвитку систем альтернативної комунікації у світі

Альтернативна та аугментативна комунікація (alternative and augmentative communication), за визначенням Міжнародної спільноти з альтернативної та аугментативної комунікації – це набір інструментів та стратегій, які використовує індивідуум, щоб виконувати щоденні завдання спілкування. (Переклад Г. Усатенко)…

Читати повністю

афазія

Practical Aspects of Usage of Alternative and Augmentative Communication Symbols in Speech Rehabilitation of People with Aphasia

Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Article 21 determins that states parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the the right to freedom of expression and opinion, accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions…

Читати повністю

Перейти в магазин

Купуючи продукцію соціального підприємства “ДивоГра”, ви підтримуєте розробку розвивальної літератури для людей з порушеннями мовлення. Не менше 10 % прибутку підприємства йде на створення посібників для людей з діагнозом аутизму